Genel Kurullar

Olağan Genel Kurul Gündemi

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Olağan Genel Kurul Tutanakları

Olağan Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurullarda Sorulan Sorular

Vekaletname Formları