Çevre

Çevresel Faaliyetlerimiz

BATIÇİM olarak çimento fabrikamızdaki amacımız, ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde klinker ve çimento üretmek, bu ürünleri müşteri istek ve beklentilerine uygun bir hizmet anlayışıyla sunmaktır. 2005 yılında alınan TS-EN-ISO 14001 belgesi kapsamında sorumluluklarımızı yerine getirirken, doğaya saygı ve çevre kirliliğinin önlenmesi genel prensibimizdir. Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakları bilinçli şekilde kullanmaya maksimum düzeyde özen gösteriyoruz. Oluşan atıkları kaynağında azaltıyor ve mümkün olan her durumda bu atıkları ekonomiye tekrar kazandırıyoruz.
Faaliyetlerimiz;
- Sürekli ölçüm ve kayıt yapan gaz ve toz analizörleri
- Atıkları kaynağında ayırma ve geçici depolama tesis ve ekipmanları
- Atmosfere atılan atık ısıdan yararlanarak enerji üretimi
- Çevresel gürültüyü en aza indirmek için susturucular ve galeriler
- Açık alan tozluluğunu engellemek amacı ile vakumlu süpürgeler ve arazözler
- Alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanarak doğal kaynak tüketiminin azaltılması
 

Çevresel Faaliyetlerimiz

Çevresel Yatırım Projeleri

Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya sağlamak amacı ile yürüdüğümüz bu yolda, çalışmalarımızı gerçekleştirirken doğayı korumak ve çevre kirliliğinin önlemek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
- 330 ton yaş çamur kapasiteli bant tipi termal kurutma tesisi projesi; İzmir’in aratma çamurunu kurutup çamurun demoni alanlarına gitmesini önleme, çamuru alternatif yakıt olarak döner fırınlarda yakarak yakıt tasarrufu ve sera gazı azaltımına katkı
- Fabrika bünyesindeki döner fırınlara ait elektrofiltreleri torbalı filtreler dönüştürerek enerji dalgalanması, kesilmesi ve tesislerin ilk devreye ve devreden çıkarma halinde önceden tedbiri mümkün olmayan toz emisyonunu engelleme
- Atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi
 

Çevresel Yatırım Projeleri

Ağaçlandırma

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz.
Batıçim olarak faaliyette olduğumuz alanların çevre rehabilitasyonunun yanı sıra, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma ilkesiyle çevre faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz.
2007 yılından bu yana Belkahve’de hayata geçirdiğimiz rehabilitasyon çalışmaları ile yaklaşık 44,5 hektarlık (445 bin m2) alanda 46 bin fidan doğaya kazandırdık.
Çimento üretiminde kullandığımız kalker ocaklarının faaliyetine son verdikten hemen sonra doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile bölgede ekolojik dengenin kurulmasına destek oluyoruz. Sahanın mevcut topografyasını doğal topografyaya uyumlu hale getirerek arazinin tarımsal ve ormansal kullanıma yeniden açılmasını sağlıyoruz.
 

Ağaçlandırma

Atık Yönetimi

ÇİM Temmuz 2005’den itibaren uyguladığı Atık Yönetim Sistemi ile tüm tehlikeli ve katı atıklarını yasalara uygun olarak kontrol altına almıştır.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden aldığımız İşletme Lisansı ile Atık Menümüz kapsamındaki tüm tehlikeli ve katı atıkları enerji üretimi amacıyla alternatif yakıt olarak yakarak bertaraf etmektedir.
Batıçim sahip olduğu “Çevre İzin ve Lisansı” ile atıkları alternatif yakıt olarak kullanmakta ve tehlikeli atıkların depolama alanlarına ve kontrolsüz olarak alıcı ortama gitmesini önleyerek çevre kirliliğine engel olmaktadır. Diğer yandan bu atıkların ısıl güçlerinden faydalanarak çimento üretiminin birincil yakıtı olan kömürden belli oranlarda kazanç sağlamaktadır. Bu yolla doğal kaynakların ekonomik kullanımına katma değer oluşturmaktadır.

Atık Yönetimi

Karbon Ayak İzi

Karbon salınımını azaltan “atık ısıdan enerji üretimi” projemizi devreye aldık. Üretim prosesinden çıkan ısıyı kullanarak tükettiğimiz elektriğin bir kısmını kendimiz üretebilmek için Batıçim çimento fabrikalarımızda “Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi” projelerimizi devreye aldık.
Isınma ve üretim için gerekli olan tüm buharı bacalarımızdaki sıcak gazdan elde ediyoruz. Bu yolla ısınma ve üretim için gerekli olan enerjinin sağlanması yolunda ilave fosil yakıt kullanmıyor ve yılda 13.000 ağaç dikimine eşdeğer 4.500 ton karbon emisyon azaltımını sağlıyoruz.
Karbon salınımını azaltacak enerji üretimini sağlayacak en iyi teknolojilerden birisi olan “atık ısıdan enerji üretimi” ile sera gazının canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkisini azaltmaya küresel ısınmaya karşı üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken, ulusal enerji üretimine de katkıda bulunuyoruz.
 

Karbon Ayak İzi