Çevre

Çevresel Faaliyetlerimiz

BATISÖKE olarak çimento fabrikamızdaki amacımız, ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde klinker ve çimento üretmek, bu ürünleri müşteri istek ve beklentilerine uygun bir hizmet anlayışıyla sunmaktır. 2019 yılında alınan TS-EN-ISO 14001:2015 belgesi kapsamında çevresel sorumluluklarımızı yerine getirirken, doğaya saygı ve çevre kirliliğinin önlenmesi genel prensibimizdir. Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakları bilinçli şekilde kullanmaya maksimum düzeyde özen gösteriyoruz. Oluşan atıkları kaynağında azaltıyor ve mümkün olan her durumda bu atıkları ekonomiye tekrar kazandırıyoruz.
Faaliyetlerimiz;
- Sürekli ölçüm ve kayıt yapan gaz ve toz analizörleri
- Geçici atık depolama alanları ve ekipmanları aracılığı ile atıkları kaynağında ayırarak en uygun şekilde değerlendirilmesi
- Atmosfere yayılan atık ısıdan yararlanarak enerji üretimi
- Çevresel gürültüyü en aza indirmek için susturucular ve galeriler
- Açık alan tozluluğunu engellemek amacı ile vakumlu süpürgeler ve arazözler
- Alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanarak doğal kaynak tüketiminin azaltılması

Çevresel Faaliyetlerimiz

Çevresel Yatırım Projeleri

Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya sağlamak amacı ile yürüdüğümüz bu yolda, çalışmalarımızı gerçekleştirirken doğayı korumak ve çevre kirliliğinini önlemek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
- Atık besleme sistemleri ana yakma sistemine entegre edilerek Ömrünü tamamlamış lastikler ve daha birçok alternatif yakıtın döner fırınlarda yakılarak yakıt tasarrufu ve sera gazı azaltımına katkı sağlanması
- Fabrika bünyesindeki döner fırınlara ait elektro filtreleri torbalı filtrelere dönüştürerek enerji dalgalanması, kesilmesi ve tesislerin ilk devreye girme - devreden çıkma halinde önceden tedbiri mümkün olmayan toz emisyonunun engellemesi
- Döner fırınlarda oluşan atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi

Çevresel Yatırım Projeleri

Ağaçlandırma

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz.
BATISÖKE olarak faaliyette olduğumuz alanların çevre rehabilitasyonunun yanı sıra, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma ilkesiyle çevre faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz.
Çimento üretiminde kullandığımız kalker ocaklarının faaliyetine son verdikten hemen sonra doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile bölgede ekolojik dengenin kurulmasına destek oluyoruz. Sahanın mevcut topografyasını doğal topografyaya uyumlu hale getirerek arazinin tarımsal ve ormansal kullanıma yeniden açılmasını sağlıyoruz.


 

Ağaçlandırma

Atık Yönetimi

BATISÖKE uyguladığı Atık Yönetim Sistemi ile tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıklarını yasalara uygun olarak kontrol altına almaktadır. Aynı zamanda “Sıfır Atık” sistemine de uyum çalışmalarını sürdürmektedir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Çevre İzni ve Lisansı ile bu kapsamdaki tüm atıkları enerji geri kazanımı amacıyla alternatif yakıt olarak yakarak bertaraf etmektedir.
BATISÖKE  sahip olduğu lisanslar ve izinler ile atıkları alternatif hammadde ve yakıt olarak kullanmakta ve tehlikeli atıkların depolama alanlarına ve kontrolsüz olarak alıcı ortama gitmesini önleyerek çevre kirliliğine engel olmaktadır. Diğer yandan bu atıkların ısıl güçlerinden faydalanarak çimento üretiminin birincil yakıtı olan kömürden belli oranlarda kazanç sağlamaktadır. Bu yolla doğal kaynakların ekonomik kullanımına katma değer oluşturmaktadır.

Atık Yönetimi

Karbon Ayak İzi

Karbon salınımını azaltan “atık ısıdan enerji üretimi” projemiz ile üretim yakma prosesinden çıkan ısıyı kullanarak tükettiğimiz elektriğin bir kısmını kendimiz üretebiliyoruz.
Isınma ve üretim için gerekli olan tüm buharı bacalarımızdaki sıcak gazdan elde ediyoruz. Bu yolla ısınma ve üretim için gerekli olan enerjinin sağlanması yolunda ilave fosil yakıt kullanmıyor ve yılda ortalama 16.000 ağacın karbondioksit azaltımına eşdeğer 10.000 ton karbon emisyon azaltımını sağlıyoruz.
Karbon salınımını azaltacak enerji üretimini sağlayacak en iyi teknolojilerden birisi olan “atık ısıdan enerji üretimi” ile sera gazının canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkisini azaltmaya küresel ısınmaya karşı üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken, ulusal enerji üretimine de katkıda bulunuyoruz.

Cumhuriyetimizin ilk çimento fabrikalarından olan Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdam ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Karbon Ayak İzi