Çimento Terminolojisi

Çimento Hakkında Bilgiler

Dayanım

TS EN 196-1 standartlarında tarif edildiği şekilde çimentonun beton prizması haline getirilerek 2,7 ve 28 günlük yaşında iken basınç test cihazı ile kırılması suretiyle elde edilen dayanım sonucudur.

Erken Dayanım

Çimentonun erken dayanımı TS EN 196-1'e göre tayin edilen 2 ve 7 günlük basınç dayanımıdır. "N" ile normal erken dayanım, "R" ile yüksek erken dayanım tanımlanır.

Priz Başlama Süresi

TS EN 196-3 standartlarına göre kıvama getirilmiş çimento hamurunun su ile temas ettiği andan itibaren standart kriterlerine göre donduğu veya başka bir deyişle sertleştiği ana kadar geçen süredir. Çimentoların, beton veya harç uygulamalarında işlenebilirlik için gereken zamanın tanınmasını sağlar. "32,5" dayanım sınıfı için minimum 75 dakika, "42,5" dayanım sınıfı için 60 dakika, "52,5" dayanım sınıfı için minimum 45 dakika olmalıdır.

Genleşme

TS EN 196-3 standartlarına göre kıvama getirilmiş çimento hamurundan oluşan harcın hacmindeki değişimdir. Hacim genleşmesi mm. olarak ifade edilip her dayanım sınıfı için maksimum 10 mm. olmalıdır.

Blaine (Özgül Yüzey)

Çimentonun bir tür incelik ifadesidir. Bir gram çimentoyu oluşturan tüm taneciklerinin kapladığı yüzey alanını ifade eder. TS EN 196-6 standartlarındaki metod ile tayin edilip cm²/gr olarak gösterilir.