Ürün ve Hizmetler

Agrega

200 m2 kapalı toplam 15000 m2 alan içinde kurulan tesisin 250 ton/saat agrega üretim kapasitesi bulunmaktadır. 0,1,2 nolu agrega üretimi ve satışı yapılmaktadır. Üretilen agregalar firmamızca üretilen betonlarda hammadde olarak kullanılmakta, diğer bir bölümü ise talep edilmesi durumunda satılabilmektedir.

Söke Agrega Tesisi TS 706 EN 12620 standardı kapsamında üretim kontrolünü ve kalite sistemini sağlamaktadır.

Tesise gelen hammadde, agrega üretilmesi ve stoklanması süreçlerinin tamamında alınan numuneler ile agreganın standartlara uygunluğu kontrol edilir.

Tesislerimizde,
  • İnce Agrega Sınıfında;
    0-4 mm sınıfı
  • İri Agrega Sınıfında;
    4-12 mm sınıfı ve 12-20 mm sınıfı
malzeme ve by-pass malzeme (dolgu malzemesi) üretilmektedir.
1. Agrega Tane Büyüklüğü Dağılımı
Agrega Tanımlama Kategori
İnce Agrega 0/4 GF85
İri Agrega 4/12 GC90/15
İri Agrega 12/20 GC80/20
İri Agrega 4/12 GT15
İri Agrega 12/20 GT15
2. İri Agregaların Yassılık İndeksi
Agrega Tanımlama Kategori
İri Agrega 4/12 FI15
İri Agrega 12/20 FI15
3. İri Agregaların Şekil İndeksi
Agrega Tanımlama Kategori
İri Agrega 4/12 SI15
İri Agrega 12/20 SI15
4. İri Agregaların Kavkı (Kabuk ) Muhtevası
Agrega Tanımlama Kategori
İri Agrega 4/12 SC10
İri Agrega 12/20 SC10
5. Çok İnce Malzemenin Muhtevası
Agrega Tanımlama Kategori
İnce Agrega 0/4 f16
İri Agrega 4/12 f1,5
İri Agrega 12/20 f1,5
6. İri Agreganın Parçalanmaya Karşı Direnci
Agrega Tanımlama Kategori
İri Agrega 4/12 LABEYAN
İri Agrega 12/20 LABEYAN
7. Tane Yoğunluğu Ve Su Emme Oranı
Agrega Tane Yoğunluğu (gr/cm3) Su emme oranları(%) Metod (TS EN 1097-6)
Kuru Görünür Doygun Tolerans Oran Tolerans
0/4 2,59 2,63 2,61 ±0,03 0,97 ±0,2 Pikno-
metre
4/12 2,62 2,68 2,65 ±0,02 0,70 ±0,1 Pikno-
metre
12/20 2,63 2,69 2,65 ±0,02 0,60 ±0,1 Pikno-
metre
8. Agregaların Gevşek Yığın Yoğunluğu ve Boşluk Yüzdeler
Agrega Gevşek Yığın Yoğunluğu (gr/cm3) Boşluk yüzdesi (%)
Yoğunluk Tolerans Boşluk Yüzdesi Tolerans
0/4 1,58 ± 0,1 40 ± 5
4/12 1,34 ± 0,1 47 ± 8
12/20 1,31 ± 0,1 48 ± 8
9. İri agregaların Donma-Çözülme Etkisine Karşı Direnç
Agrega Tanımlama Kategori
İri Agrega 4/12 MS18
İri Agrega 12/20 MS18
10. Hacim Kararlılığı – Kuruma Büzülmesi
TS EN 1367-4 standardına göre belirlenen hacim kararlılığı-kuruma büzülmesi değeri %0,075 ‘i aşmamaktadır.
11. Alkali Silika Reaktifliği
Agregalar, alkali silika reaktivitesine neden olabilecek reaktif silis mineralleri içermemektedir
12. Petrografik Tanımlaması
Agregalar Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş’nin Aydın ,Söke,Şarlak Mevkii bölgesinde bulunan Maden işletme ruhsatlı kalker sahalarından elde edilmektedir.Petrografik tanımı kireçtaşıdır.
13. Klorür İçeriği
Agregalarımızda Klorür İyonu Miktarı % 0,0020’dir.
14. Asitte Çözünebilen Sülfat Muhtevası
Agrega Tanımlama Kategori
İnce Agrega 0/4 AS0,2
İri Agrega 4/12, 12/20 AS0,2